+370-670-59669 info@naprotechnologija.lt

SPICE

Atraskite paslėptus vaisingumo pažinimo lobius savo santuokoje! Atskleiskite sau jos įvairiapusiškumą (SPICE up)!

 

KREITONO MODELIO vaisingumo pažinimo sistema dažnai yra nuvertinama ir supaprastinama iki nėštumo kontrolės metodo. Toks požiūris neatsižvelgia į naudas ir gėrius, kuriuos šis metodas sukuria. Dr. Hilgers, kuris yra visos KrMS ir NaPro sistemos pradininkas ir tėvas,  apibūdindavo savo kūrinį, kaip  dvasinės žmogaus lytiškumo pusės (The Inner Soul) atsiskleidimą, fizinėje plotmėje. Šį terminą pirmasis mini popiežius Jonas Paulius II  apaštališkajame paraginime Familiaris Consortio, pavadindamas tai „gyvastingumu žmogaus lytiškumui“, (Familiaris Consortio, 32).

Naudojant KrMS pora turi išmokti naujų tarpusavio elgesio formų, o taip pat  keisti požiūrį į lytiškumą apskritai. Tai ypač svarbu jei siekiama išvengti nėštumo, nes pora turi periodiškai susilaikyti nuo lytinių santykių nustatytomis vaisingomis dienomis. Tai dažnai gali būti suvokiama kaip neigiamas, šalutinis poveikis, komplikuojantis sistemos naudojimą.  Tačiau susilaikymas yra labai svarbus elgsenos komponentas naudojant metodą, nes porai siūloma galimybė peržiūrėti ir įvertinti savo lytiškumo visumą  ir mėgautis šio atradimo vaisiais. Tai yra tai, kas vadiname SPICE.

Visuose santykiuose būna etapų kuomet pora pasirenka vengti lytinio kontakto. Pavyzdžiui  moters menstruacijų metu, įvairių ligų, nėštumo ir laikotarpiu po gimdymo, keliaujant ir t.t. Poros naudojančios natūralius šeimos planavimo metodus, pavyzdžiui, KREITONO MODELIO vaisingumo pažinimo sistemą taip pat gali pasirinkti vengti lytinio kontakto vaisingomis dienomis, jei jie nori, kad būtų išvengta nėštumo.

 

Seksualumo visuma

KrMS yra holistinė sistema, kuri pripažįsta, kad moters lytiškumo esmė yra daugiau nei tai, kas vyksta jos kiaušidėse. Sistemos mokymas apima visą žmogaus santykių spektrą. Todėl labai svarbu, kad tuo metu, kai yra susilaikoma nuo lytinio kontakto, pora puoselėtų kitokias intymumo formas, kurios stiprintų ryšį ir gilintų jų santykius.

SPICE – tai dvasinis (Spiritual), fizinis (Physical), intelektinis (Intellectual), kūrybinis (Creative) ir emocinis (Emotional) tarpusavio ryšys, apimantis visą asmenį ir visuminį poros tarpusavio santykį, pabrėžiant jo daugiamatiškumą. Šis ryšys leidžia poroms atrasti kaip išreikšti savo meilę ne tik lytiniu būdu. Sukuriamas ilgalaikis ir džiaugsmu užpildytas santuokos pamatas. Tai labai svarbu visoms poroms, naudojančioms KREITONO MODELĮ, nepaisant to, ar jos nori išvengti lytinių kontakto, ar ne. Metodas nėra paremtas draudimais, bet raginimu matyti kitame žmoguje asmenį, kuris yra besąlygiškai vertas pagarbos ir meilės, šiuos jausmus reiškiant įvairiapusiškai.

Pasitikėjimas santykiais kyla iš šio, ne lytinių organų kontakto, kuris veda į išlaisvinantį, mylintį santykį ir nuolatinės bendrystės formą tarp vyro ir moters. Be to, šis pasitikėjimu sutvirtintas  bendravimas sąlygoja gilesnę lytinių santykių kokybę ir prasmę.

Pradžioje, SPICE ir tokio lytinio bendravimo taikymas, gali būti sudėtingas porai, nes jis reikalauja, kad ir vyras, ir moteris nesureikšmintų vien tik fizinio potraukio, žmogaus išorės ir erotikos elementų, kai visuomenė ir plačiai įsigaliojusi nuomonė vieningai teigia priešingai. KREITONO METODĄ pasirinkusios poros yra kviečiamos žvelgti ir telkti dėmesį į pačią asmens visumą ir į jo vidų. SPICE įgalina porą matyti seksualumo visumą: pažvelgti, mokytis ir puoselėti šį vientisumą.